صفحه اصلي > خدمات > خدمات آزمایشگاهی  
 • معرفی:

  مرکز زیست فناوری جلبک های خلیج فارس به منظور پایه گذاری و توسعه زیست‌فناوری دریا در استان بوشهر اقدام به راه اندازی آزمایشگاه زیست‌فناوری دریا کرده است. این آزمایشگاه با تجهیزات کامل آماده ارائه خدمات به دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های رشدی است.

 

خدمات:

آزمایشگاه زیست‌فناوری خدمات زیر را ارائه می‌کند:

 • مشاهده، عکس برداری و شناسایی مورفولوژیکی انواع ریزجلبک‌ها
 • آماده سازی انواع محیط کشت ریزجلبک‌ها، سیانوباکتری و باکتری‌ها
 • استخراج انواع آنتی اکسیدان و سنجش میزان آنها
 • استخراج انواع اسیدهای چرب
 • استریلیزاسیون خشک
 • استریلیزاسیون مرطوب
 • نگهداری انواع آنزیم‌ها
 • نگهداری انواع محیط کشت
 • استخراج DNA از نمونه‌های گیاهی (اعم از گیاهان دریا و خشکی)
 • استخراج DNA از نمونه‌های جانوری (اعم از جانوران دریا و خشکی)
 • استخراج DNA از ریزجلبک‌ها (اعم از دیاتومه و سایر ریزجلبک ها)
 • استخراج DNA از علف‌های دریایی (اعم از قهوه ای، قرمز و سبز)
 • استخراج RNA از نمونه‌های گیاهی (اعم از پیاهان دریا و خشکی)
 • استخراج RNA از نمونه‌های جانوری (اعم از جانوران دریا و خشکی)
 • استخراج RNA از ریزجلبک‌ها (اعم از دیاتومه و سایر ریزجلبک ها)
 • استخراج RNA از علف‌های دریایی (اعم از قهوه ای، قرمز و سبز)
 • ارائه انواع متد‌های PCR اعم از Simple ،Nested ،RT-PCR ،Long range و ...
 • ارائه خدمات سانتریفیوژ حجم 0.2 تا 14000 دور و بازه دمایی 9- تا 25
 • طراحی انواع پرایمرهای PCR
 • سنتز CDNA
 • شناسایی مولکولی سیانوباکتری‌ها
 • شناسایی مولکولی ریزجلبک‌ها
 • شناسایی مولکولی علف‌های دریایی
 • رنگ آمیزی انواع ژل‌های افقی
 • آشکار سازی نمونه‌های DNAو RNA
 • تیمارهای زمانی نور UV
 • تولید زیست توده انواع ریز جلبک‌ها و سیانوباکتری‌ها
 • تولید انواع محیط های کشت ریزجلبک، علف‌های دریایی و سیانوباکتری‌ها
 • برداشت انواع ریزجلبک‌ها با اندازه‌های متفاوت
 • کشت آگزنیک انواع ریزجلبک‌ها و سیانوباکتری‌ها
 • خالص سازی انواع نمونه‌های ریزجلبک‌ها و سیانوباکتری‌ها
 • نگهداری و ذخیره‌سازی انواع ریزجلبک‌ها و سیانوباکتری‌ها
 • اعمال تیمارهای مختلف از قبیل شوری، نوری، کمبود نیتروژن، کمبود فسفر و ...
 • بدست آوردن شرایط بهینه رشد برای ریزجلبک‌ها و سیانوباکتری‌های مختلف

 

 • آگزنیک انواع ریزجلبک‌ها و سیانوباکتری‌ها
 • خالص سازی انواع نمونه‌های ریزجلبک‌ها و سیانوباکتری‌ها
 • نگهداری و ذخیره‌سازی انواع ریزجلبک‌ها و سیانوباکتری‌ها
 • اعمال تیمارهای مختلف از قبیل شوری، نوری، کمبود نیتروژن، کمبود فسفر و ...
 • بدست آوردن شرایط بهینه رشد برای ریزجلبک‌ها و سیانوباکتری‌های مختلف

 

 

ارتباط با ما:

آزمایشگاه زیست‌فناوری خلیج فارس آماده همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های رشد است. همچنین، این آزمایشگاه آماده همکاری با انجمن‌های علمی دانشگاه‌های کشور برای بازدید علمی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های مرتبط با زیست‌فناوری دریا است.

 

   دانلود فایل : algae biotechnology center_pricelist1.pdf           حجم فایل 329 KB

آدرس: بوشهر، خیابان شهید ماهینی، سه‌راه دانشگاه خلیج فارس، مرکز رشد واحدهای فناور خلیج فارس (ساختمان گلشن، طبقه دوم، واحد 203)
تلفن: 33444565 (077)
مدیر آزمایشگاه: جاوید اسفندیاری، j.esfandyari [@] pgstp.ir